Хайку импресия / хайку 51-53Дългият тунел
през голямата скала.
Шепа светлина.

***
Измито стъкло.
Прозорец към света.
Планински хребет.

***
Звездите мигат
над заспалия град.
Утрото пристигна.

***
Дъждовна буря
се изсипа като ведро.
Слънце изгря.

© автор:  Николай Пеняшки – Плашков