Етикети


О, Григорий, човече по тяло и ангеле по душа!
Макар тялом да си човек, ти се яви като ангел, защото устата ти прославят бога, като един от серафимите, и просвещават вселената чрез тълкуването на правата вяра.
Затова приеми и мене, който коленича пред тебе с любов и вяра, и ми бъди учител и просветител!

източник: http://www.slovo.bg