Етикети


ЛАПИДАРИУМ - ДОБРИЧ

Лапидариум (от лат. ез. lapidarium) е вид музей, място където са подредени камъни с археологическо значение – статуи, каменни плочи с епиграфи, архитектурни детайли като колони, фризове и акротерии. Обикновено лапидариумите са разположени на открито в дворовете на археологическите и историческите музеи.