Етикети


Живях по неписани закони,
и не се страхувах
да плувам срещу течения
и водовъртежи.
Свободен съм,
но свободата,
не винаги е свобода,
а е правото на избор,
и ако съм роден с късмет.
А воден от копнежа за свободата
ще поема по неписаните правила.

.
© Николай Пеняшки – Плашков
4.04. 2009 г.