Етикети


Днешният ден 22 април се счита за Международен на Земята известен (още като ден на Земята). Като същност той е нерелигиозен празник и се отбелязва в света от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12000 портньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев.

Николай Пеняшки – Плашков

Ползван източник: http://bg.wikipedia.org