Етикети


Рапсод означава съшивач на песни.
В случая говорим за Омир и неговото произведение „Илиада“, което е епическа поема написана в 15703 хекзаметри.

************
Рапсод (рапсода) /от гръцки rapsodos от rapto – съшиване и ode – песен/
При древните гърци певец, декламатор, изпълняващ откъси от класически произведения (рапсодии), умело съчетаване от тях.