Етикети


„Погрешно е да се гледа на художниците като на светски хора. Те са изключение. Художниците са си работници и си остават работници с цялата онази закваса от завист – у тях тя избива в шеги – на работника към висшите класи.“ ( стр. 64); (19, 02, 1857 г.)

Едмон дьо Гонкур