Етикети


Направо ме разби
с твойто стихотворство.
Във всеки стих веселби,
а в душата смехотворство.
Тук е тясно, но не ми е ясно,
къде е мойта нежна муза,
да целуне мойта груба буза.

………..
© Николай Пеняшки – Плашков