Етикети


Риторичният въпрос е риторична фигура на речта (фигура в реториката), изразена под формата на въпрос, но не предполага отговор, а привлича вниманието на читателя.
Фигурите са поетични изрази, които променят смисъла на думата, като се използват качествата и свойствата на гласовете. Създава се специална украса, която предполага артистичен и поетичен стил в езика.

Примери за реторични въпроси:

– Виждали ли сте някога такава изгодна оферта като нашата?

– Ние не трябва ли да обвиняваме за това?

– Да бъде или да не бъде?

Примери за реторични въпроси в поезията:

– Текат и се вливат в един водопад; Какво означава моята малка капка?