Етикети


автор: ЗМЕЙ ГОРЯНИН

Народни водачи, а гледаш: край тях
кордони джандари се вият и лазят, –
дали от народна любов ги е страх,
дали пък народа от себе си пазят?

1938