Етикети


 автор: Змей Горянин

На живота в блатото
все така си става:
все потъва златото,
а боклукът плава.

1950