КРИПТОГРАФИЯ


Тайнописът, или криптографията (от гръцките думи κρυπτός, криптос – „скрит“, и γράφω, графо – „пиша“), е  наука, която се занимава с теорията и практиката на скриване на  информацията. В днешно време криптографията и информатиката, и е тясно свързана с теорията на информацията, компютърната сигурност и инженерното дело.
Първоначално криптографията е изучавала методите за шифриране (и дешифриране) на информацията или обратимото преобразуване на открит (изходен) текст на основата на секретен алгоритъм и/или ключ към шифрован текст, (шифротекст). Тази , т.нар. традиционна криптография, обхваща обаче само раздела симетрични криптосисте- ми, , в които шифроването и разшифроването се извършва с използването на един и същ секретен ключ. Освен този раздел съвременната криптография включва и раздел в които шифроването
се извършва с използването на един и същ секретен ключ. Освен този раздел съвременната криптография включва и раздел Асиметрични криптосистеми, както и ситемите за електронен цифров подпис, хеш-функции, получаването на скрита информация и квантова крипто-
графия. Криптографията се прилага на много места в технически напредналите общества – от нея зависят сигурността на картите за електронно разплащане (дебитни карти) на компютърните пароли и на елетронната търговия.
Криптографията е една от най-старите науки, нейната история наброява няколко хиляди години. Тя е древно изкуство и нова наука: още Юлий Цезар я използва, но едва от 1970-те години тя е обект на научни академични иззследвания. Тази дисциплина е свързана с
много други като: теория на числата, алгебра, теория на комплексността , теория на информацията и кодове за корекция.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s