Хайку – 64


Луна над блато.
Жабите се надпяват.
Гора наблизо.

Реклами

Дуплика


/ по „Реплика“ на Иван Христов /

Скъпа, няма вече аз да мисля
и тъгата в мен прогоних.
Чуй, щурците как припяват –
с песни любовта възпяват.