Специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА“


Завършилите специалността „Медии и журналистика“, чрез изучаваните фундаментални и специални дисциплини, получават теоретични познания в следните области: обща теория на журналистиката, социални и политически науки, културология и хуманитаристика, медийни технологии и информатика. Програмата предлага обучение в бакалавърска и магистърска степен по журналистика, както и дава възможност за придобиване на магистърска степен по икономическите специалности на УНСС.

      Универсалността на знанията, необходими в работата на журналиста, до голяма степен детерминира университетския характер на предлаганото образование, което включва акценти върху социалните, политическите, икономическите и филологическите науки, специални знания за медиите и медийната практика.

      Специализираната подготовка обхваща три взаимосвързани сфери: изучаване на журналистическия творчески процес; комплексен анализ на икономическата, международната, социално-културната и политическата среда; технология на икономиката и управлението на медийните организации. Специалността „Медии и журналистика“ дава специфични знания за изразните средства и особеностите на творческия процес в различните медии; за тяхната специфика, организация, структура, мениджмънт, техниката и технологията на производството им; за принципите на графичния дизайн, компонентите на образната журналистика, компютърните системи и новите електронни технологии. Чрез разширени практикуми студентите получават умения за работа в редакции, медии и агенции, участват в създаване на медиен продукт, формират качества за работа в екип.

      Завършилите бакалавърска степен по специалност „Медии и журналистика“ намират реализация в обществени и частни медии, медийни структури и организации.

      Те могат:

 • да работят като журналисти, репортери, редактори, наблюдатели, коментатори и др. във всички видове медиаорганизации – издателства, радио- и телевизионни станции, звукозаписни и филмови компании;
 • да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност;
 • да работят в маркетингови и рекламни агенции;
 • да осъществяват кампании по реклама и връзки с обществеността за различни организации;
 • да се реализират във всички други сфери на бизнеса на длъжности, посветени на осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите;
 • да се реализират в областта на икономическата журналистика;
 • да работят в международни медийни програми, проекти и дейности.

      Магистърската програма по „Икономическа журналистика“ е за студенти, завършили бакалавърска степен по специалност „Медии и журналистика“. В процес на подготовка е и магистърска програма за студенти, завършили бакалавърска степен по други икономически и неикономически специалности. Програмата профилира и специализира подготовката в областта на икономиката, икономическия анализ, бизнес-прогнозите и мениджмънта и задълбочава познанията в областта на обществените комуникации и информационните науки.

      Специалистите, завършили магистърската програма „Икономическа журналистика“ в УНСС имат широко поле за практическа реализация като:

 • кореспонденти, наблюдатели и коментатори в икономическия и вътрешно политически сектор на печатните и електронни медии;
 • ръководители на средни и висши нива в управленската медийна йерархия;
 • програмни мениджъри в сферата на масмедиите;
 • експерти и изследователи, научни работници по медийна проблематика;
 • консултанти в областта на бизнеса и администрацията на медиите и др.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s