АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА


Австралийската история е почти винаги е живописна и наистина е толкова любопитна и странна, че самата тя Личи на новост в страната. Може да предложи и така избутва в други новости… It does not read like history, but like the most beautiful lies; and all of a fresh new sort, no mouldy old stale ones. Тя не се чете  като история, но като най-красивата лъжа; и всички свеж нов вид, не плесенясал стар баят такъв. It is full of surprises and adventures, the incongruities, and contradictions, and incredibilities; but they are all true, they all happened. Тя е пълна с изненади и приключения, на несъответствия и противоречия, дори и неправдоподобност. Но всички те са верни, и така се е случило.
Mark Twain, More Tramps Abroad , London, 1897 Марк Твен, Още Tramps в чужбина, Лондон, 1897
*********************************************************
Австралийски Автори

If you’re an author from the USA (or possibly the UK) writing sf, horror or fantasy then you are well-covered on the Web. Ако сте автор от САЩ (или евентуално Великобритания) писмено SF, ужас или фантазия тогава са добре обхванати в мрежата. If you are Australian and writing what might loosely be termed serious modern fiction then you might as well not exist. Ако сте Австралия и писане на това, което може свободно да се нарече сериозна съвременна фантастика след това, както и не би могъл да съществува. Hence, the listing of various authors below. Следователно, включването на различни автори по-долу. It’ll take a while for this list to come together properly so bear with me. Това ще отнеме известно време  за този списък и е правилно  да се с мен. But check it out from time to time to see if anything new has cropped up. Но я гледайте от време на време, за да видите нещо ново.

Скъпи приятели, предлагам Ви да четете с удоволствие за Австралийската литература и нейните автори от Сайта за Австралийска литература:

Австралийска литература и автори

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s